مجتمع اداری تجاری منطقه 22

Commercial Office Complex of state 22

نوع کاربری : تجاری – اداری

زیربنا : 42659 متر مربع

مکان : تهران – منطقه 22

  • مجتمع اداری تجاری منطقه 22

پروژه تجاری اداری منطقه 22 در 40 طبقه (33 طبقه تجاری و اداری و همچنین 8 طبقه پارکینگ، انباری و زیر زمین) طراحی گردیده است است. زیربنای مفید تجاری 8492 مترمربع و زیربنای مفید اداری 22770 متر مربع می باشد. در طبقات 32 و 33 فضای سبز شهری و خدماتی پیش بینی شده است.

آخرین پروژه ها