برج اقامتی و تفریحی توریستی اسکله

Eskele tower

نوع کاربری : اقامتی-تفریحی-توریستی

زیر بنا:   30400   متر مربع

مکان:  بابلسر

  • برج اقامتی و تفریحی اسکله

آخرین پروژه ها