چارت دفتر مرکزی

مهندس حمید رضا مافی

رئیس هیئت مدیره

مهندس پویان مافی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندس نصرت‌اله صفری

  مهندس نصرت‌اله صفری

  مدیر منابع انسانی
  مهندس فرشید اصغری

   مهندس فرشید اصغری اصل

   مدیر فنی
   خانم مهناز نوروزی

   خانم مهناز نوروزی

   مدیر مالی

   مهندس حسین مرادی

   مدیر پروژه
   اسماعیل براتی

   مهندس اسماعیل براتی

   مدیر کارخانه

   مهندس اعظم مافی

   مدیر صنایع چوب

    خانم مهندس کیوان

    مدیر واحد طراحی

     خانم فرزانه حیدری زاده

     مدیر واحد حقوقی