شرکت بام ریشه تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه جهت ارائه‌ی محصولات با کیفیت و خدمات مناسب به مشتریان.

ما بر این باوریم که توسعه‌ی شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص تحقق نخواهد یافت. درهمین راستا تلاش در جهت رضایت مشتریان،ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان نه یک شعار بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.

تدوین سیاست‌های توسعه‌ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرارگرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره‌وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش، افزایش تعداد کارکنان و کاهش هزینه‌ها جزو اولویت ها و برنامه‌های مدیران شرکت است.

مهندس حمیدرضا مافی